Centrum Innowatyki w WSB-NLU

Podstawową działalnością Centrum Innowatyki jest:

  • promowanie transferu technologii poprzez działania organizacyjne w zakresie organizacji szkoleń, warsztatów i konferencji oraz rozwijanie i administrowanie portalu;
  • działalność badawcza (teoretyczna i empiryczna) w dziedzinie kreatywności (jej determinanty w obszarze zachowań organizacyjnych i zarządzania projektami) oraz innowatyki (tworzenie narzędzi informatycznych do analizy procesu generowania innowacji);
  • działalność dydaktyczna i szkoleniowa, w tym: prowadzenie studium podyplomowego.