Cykl konferencji Innowacja i kooperacja
- symbioza nauki i biznesu

 
 

W ramach projektu planuje się zorganizowanie sześciu konferencji (w sumie na 300 osób) z udziałem zaproszonych gości ze świata technologii, nauki i biznesu.

Każda z konferencji składa się z części panelowej, z udziałem zaproszonych mówców, oraz z części referatowej, do której można zgłaszać propozycje 15-minutowych referatów.

Konferencje są ofertą dla:

  • pracowników naukowych wyższych uczelni
  • pracowników jednostek badawczo-rozwojowych
  • organizatorów akademickich inkubatorów przedsiębiorczości
  • menedżerów parków technologicznych i klastrów
  • studentów, którzy zaliczyli I rok studiów
  • przedstawicieli innowacyjnych przedsiębiorstw

Udział w konferencjach jest bezpłatny i obejmuje udział w sesjach tematycznych, lunch, materiały konferencyjne oraz certyfikat uczestnictwa.  

Serdecznie zapraszamy!

Terminy wszystkich sześciu konferencji dostępne są w zakładce Harmonogram.