e-Kreator Innowacyjności

 
 

Książki z zakresu innowacyjności

Adair J (2008) Sztuka twórczego myślenia. Źródła innowacji i świetnych pomysłów. Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
Boratyński J (red.) (2008) Co to jest TRIZ? www.triz-innowacje.pl.
de Bono E (1996) Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia. Medium, Warszawa.
de Bono E (1999) Jak myśleć sprawniej. Przewodnik myślenia innowacyjnego. Medium, Warszawa.
de Bono E (2001) Z nowym myśleniem w nowe tysiąclecie. Rebis, Poznań.
de Bono E (2009) Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Wydawnictwo Studio EMKA.
Drozdowski R i in. (2010) Wspieranie postaw proinnowacyjnych przez wzmacnianie kreatywności jednostki. PARP, Warszawa.
Fisher R (1999) Uczymy jak myśleć. WSiP, Warszawa
Gelb MJ (2003) Myśleć jak geniusz. Świat Książki, Warszawa.
Góralski A (1980) Twórcze rozwiązywanie zadań. PWN, Warszawa
Harvard Business Review (2006) Zarządzanie innowacją. Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Juchniewicz M, Grzybowska B (2010) Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce. PARP, Warszawa.
Kelley T (2003) Sztuka innowacji. Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
Martyniak Z (1997) Wstęp do inwentyki, wyd. 2. Akademia Ekonomiczna, Kraków.
Matusiak KB (red.) (2008) Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć. PARP, Warszawa.
Morgan G (2001) Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Murdoch A (2003) Kreatywność w reklamie. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Nęcka E (1998) Trening twórczości. Impuls, Kraków.
Nęcka E (2001) Psychologia twórczości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
Proctor T (1998) Zarządzanie twórcze. Gebethner & Ska, Warszawa.
Proctor T (2002) Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów. GWP, Gdańsk.
Sloane P (2005) Twórcze myślenie w zarządzaniu. GWP, Gdańsk.
Ujwary-Gil A (2004) Inwentyka, czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia. WSB-NLU, Nowy Sącz.
West MA (2000) Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
Wheeler J (2001) Moc innowacyjnego myślenia. Amber, Warszawa.