e-Kreator Innowacyjności

 
 

Literatura naukowa z zakresu innowacyjności


Prezentujemy poniżej zestawienie informacji bibliograficznych (wraz z abstraktami, tam gdzie były dostępne) artykułów opublikowanych w latach 2006 - 2011 w najlepszych pismach specjalizujących się w zagadnieniach innowacyjności (nie są to pisma ogólnotematyczne związane z biznesem lub zarządzaniem). Pisma zostały wybrane z listy Journal Citation Reports za rok 2010 w bazie Web of Science, z dziedziny Management:
Asian Journal of Technology Innovation
Industry and Innovation
Innovation-Management Policy & Practice
Journal of Product Innovation Management
R&D Management
Research-Technology Management
Technovation
Przypominamy jednocześnie, że treść każdego abstraktu objęta jest prawem autorskim i nie może być kopiowana (nawet w części) bez zgody autorów oraz/lub wydawnictwa.

Bibliografia innowacji 7 pism:

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011