e-Kreator Innowacyjności

 
 

Publikacje współpracowników Centrum

Socjologia i psychologia innowacyjności

• o znaczeniu innowacyjności oraz o niestandardowych metodach uczenia kreatywności jakie stosujemy w WSB-NLU: Jasieński M (2008) Obróbka Szekspirem. Polityka 41 (nr 2675, 11 października): 90-92

• o konieczności bycia innowacyjnym: Jasieński M (2011) Musisz biec tak szybko, jak umiesz. Gazeta Finansowa 14-20 stycznia: 34.

• o świecie „usieciowionym” i szansach dla przedsiębiorczości w pomysłach niszowych: Jasieński M (2008) Sześc uścisków dłoni i długi ogon, czyli o świecie czekającym na absolwentów WSB-NLU. Ampersand, wyd. specjalne: 6.

• o potrzebie uwolnienia potencjału intelektualnego młodych ludzi poprzez zmianę obyczajów i kultury organizacyjnej w firmach, instytucjach i w życiu publicznym: Jasieński M (2007) Googleinteligencja, czyli wołanie o nową merytokrację. Rzeczpospolita (PlusMinus) 1-2 grudnia: A24.

• o społecznych ograniczeniach innowacyjności (zwłaszcza młodszych kadr uczelnianych) w kontekście życia akademickiego: Jasieński M (2008) Rozpędzić uczelniane stadka. Rzeczpospolita 27 listopada: A16-17.

• o konieczności budowania zaufania społecznego, jako niezbędnego warunku dla rozwoju innowacyjności: Jasieński M (2011) Googleinteligencja i rozkwit kapitału społecznego. Znak 668 (styczeń): 36-42.

• o kapitale społecznym, czyli pojęciu związanym z zaufaniem, oraz o metodach jego badania: Jasieński M, Rzeźnik M, Stec P. (2012) Kapitał społeczny i lokalna synergia oparta na altruizmie odwzajemnionym: aspekty metodologiczne. W: Synergia i dobro wspólne. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), w druku.

• o potrzebie uwolnienia potencjału intelektualnego młodych ludzi poprzez zmianę podejścia do uczenia i do relacji uczeń-nauczyciel: Jasieński M (2007) Theory-free and fact-free but method-focused and trust-driven education: insights from Google, Excel, and eBay. W: 5th International Conference on Technology in Teaching and Learning in Higher Education, Nowy Sącz, str. 39-44.

Racjonalność i kreatywność (z różnych perspektyw)


• o konieczności rozumienia podstaw statystyki, dla podejmowania racjonalnych decyzji; na przykładzie interpretowania wyników sondaży politycznych: Jasieński M (2011) Co widać ze słupka? Polityka 11 (nr 2798, 12 marca): 64-65.

• o konieczności rozumienia podstaw statystyki, dla podejmowania racjonalnych decyzji przy planowaniu projektów badawczych: Jasieński M (1996) Wishful thinking and the fallacy of single-subject experimentation. The Scientist 10 (5): 10; Jasieński M (1996) N=1, fortuitous effects and AIDS research. The Scientist 10 (October 14): 12.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy mitów i legend (z lekkim przymrużeniem oka): Jasieński M (2003) Arka Poego, czyli o istotach zmyślonych i ograniczeniach wyobraźni. Nowa Fantastyka 2 (245): 72-74.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy świata fantazji literackiej: Jasieński M (2008) Magiczne zwierzęta Harry’ego Pottera. Wszechświat 109: 248-249.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy poezji: Jasieński M (2007) O poznawaniu Przyrody: dialog nauki z poezją Wisławy Szymborskiej. Kosmos 56: 197-203.

• o cechach ludzkiej kreatywności, na podstawie analizy poezji: Jasieński M (1997) Barańczak S. 1995 - Żegnam cię, nosorożcze. Wiadomości Ekologiczne 43: 242-244.

Zarządzanie wiedzą i socjologia badań naukowych


• o wnioskowaniu o zjawiskach z socjologii nauki, na podstawie analiz lingwistycznych i bibliometrycznych: Jasieński M (2006) It’s incredible how often we’re surprised by findings. Nature 440: 1112.

• ciąg dalszy o wnioskowaniu o zjawiskach z socjologii nauki, na podstawie analiz lingwistycznych i bibliometrycznych: Jasieński M (2009) Garfield's Demon and "surprising" or  "unexpected" results in science. Scientometrics 78: 347-353.

• o ilościowych analizach trendów w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy: Jasienski M, Diukova N (2010) Structure and functions of intangible assets in the knowledge economy. Economics and Management 3-4: 60-65 (w jęz. rosyjskim).

• o naukometrii: Jasieński M (1991) Demon Garfielda, czyli o roli analizy cytacji w rozwoju nauki (głównie ekologii) w Polsce. Wiadomości Ekologiczne 37: 247-263.

Konsyliencja, czyli inspiracje interdyscyplinarne


• o synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy: jak nauki o zarządzaniu mogą skorzystać z perspektyw ekologii i genetyki ilościowej: Jasieński M (2009) Synergia z punktu widzenia ekogenetyki ilościowej: o złotych miksturach, magicznej interakcji i unikalnej korelacji typów i środowisk. W: Synergia w relacjach interpersonalnych i w organizacjach. Wybrane zagadnienia z psychologii kierowania. Towarzystwo Naukowe KUL – WSB-NLU, Lublin – Nowy Sącz (Z. Uchnast, red.), str. 37-52.

• o synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy: jak nauki o zarządzaniu mogą skorzystać z perspektywy biologii ewolucyjnej – esej napisany z okazji 200-lecia urodzin Karola Darwina: Jasieński M (2009) Darwin uniwersalny. Rzeczpospolita (PlusMinus) 25-26 kwietnia: A17.

• o synergii pomiędzy różnymi dyscyplinami wiedzy: jak psychologia i politologia mogą skorzystać z perspektywy genetyki ilościowej: Jasieński M (2007) Klops z jajem. Polityka 45 (nr 2628, 10 listopada): 102-103.