Cykl konferencji Innowacja i kooperacja
- symbioza nauki i biznesu

 
 

VI KONFERENCJA „CYTACJE, PATENTY, INNOWACJE: INNOWACYJNOŚĆ NAUKI I GOSPODARKI POLSKI” - 20.01.2012 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Krzysztof Klincewicz (Kierownik Zakładu Teorii i Metod Organizacji, Uniwersytet Warszawski) "Dyfuzja innowacji - jak odnieść sukces w komercjalizacji nowych produktów i usług"
Jacek Kotra (Dyrektor "Technopark  Gliwice”) „Promocja przedsiębiorczości w regionie: z doświadczeń Parku Naukowo-Technologicznego "Technopark Gliwice””
Ewa Okoń-Horodyńska (Kierownik Katedry Ekonomii, Instytut  Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) "Dlaczego należy mierzyć rozwój społeczeństwa informacyjnego: refleksje z badań"
Justyna Ożegalska-Trybalska (Katedra Prawa Własności Przemysłowej i Ochrony Konkurencji, Instytut Prawa Własności Intelektualnej, Uniwersytet Jagielloński, Kraków) "Innowacyjna nauka - zarządzanie własnością intelektualną w szkołach wyższych"


Pozostałe prezentacje:

Alicja Adamczak (Prezes Urzędu Patentowego RP, Warszawa) „Ekonomiczne uwarunkowania ochrony własności przemysłowej w Polsce”
Piotr Czarnecki (Zakład Zarządzania, WSB-NLU), Robert Szarota (Zakład Metod Ilościowych w Zarządzaniu, WSB-NLU), Dariusz Woźniak (Zakład Ekonomii, WSB-NLU) „Wykorzystanie metody DEA do oceny efektywności pracy naukowej“
Marta Gancarczyk (Zakład Zarządzania, WSB-NLU) „Czynniki rynkowego sukcesu technologii“
Julita Jabłecka-Prysłopska  (Katedra Zarządzania, WSB-NLU) „Przedmiot i kryteria ewaluacji w polityce naukowej i innowacyjnej“
Wiktor Patena (Zakład Finansów, WSB-NLU) „Zła sława innowacyjnych produktów finansowych“
Halina Tomalska (WSB-NLU) „Poznawcze i innowacyjne aspekty zarządzania wiedzą w organizacji“
Anna Ujwary-Gil (Zakład Zarządzania, WSB-NLU) „Europejski Projekt InCaS jako próba wypracowania standardowego systemu pomiaru kapitału intelektualnego dla małych i średnich przedsiębiorstw“
Maria Zybura-Skrabalak (Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków) "Innowacje - motorem wzrostu gospodarczego"

V KONFERENCJA „ROZWÓJ REGIONALNY JAKO EFEKT INNOWACYJNOŚCI FIRM I INSTYTUCJI” - 07.10.2011 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Andrzej Jajszczyk (Dyrektor Narodowego Centrum Nauki; Katedra Telekomunikacji, AGH, Kraków) "Czy polska gospodarka może być innowacyjna?"
Robert Maksymowicz (Dział Innowacji, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Opole) „Partnerstwo Publiczno - Prywatne jako innowacyjna metoda realizacji zadań publicznych“
Tomasz Szulc (Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Gliwice) „Rozwój lokalny a innowacyjne metody planowania strategicznego w organizacjach publicznych“
Paweł Stec (Fundacja „Salus Publica“ na Rzecz Zdrowia Publicznego) "Lokalne zasoby kapitału ludzkiego i społecznego a przedsiębiorczość - analiza na poziomie podregionów"

Pozostałe prezentacje:

Zdzisław Dąbczyński (Prezes, WIMED Oznakowanie Dróg Spółka z o.o., Tuchów) "Od pługa do „Prolife“- osobiste doświadczenia w rozwoju innowacyjnej firmy i ocena jej wpływu na rozwój regionu"
Piotr Dyrek (Departament Wsparcia Przedsiębiorczości, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków) „Technologie jutra potrzebują kapitału dzisiaj” – działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w zakresie wdrażania innowacji“
Jacek Liber (Dyrektor Działu Badań i Rozwoju, BCS Polska, Nowy Sącz) „Programista: twórca czy innowator? – Jak tworzy się system automatycznej identyfikacji w firmie BCS Polska”
Justyna Sokołowska-Woźniak (Zakład Ekonomii, WSB-NLU, Nowy Sącz) „Gospodarka oparta na wiedzy i regionalne programy operacyjne: porównanie wydatków w województwach“
Dariusz Woźniak (Zakład Ekonomii, WSB-NLU, Nowy Sącz) „Problem oceny skuteczności polityki innowacyjnej: perspektywa makroekonomiczna“

IV KONFERENCJA „INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE WIEDZĄ” - 03.06.2011 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:
Andrzej Mrówka (Prezes Zarządu, Centrum Innowacji, Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji, Katowice) „Społeczne stymulowanie innowacyjności na przykładzie Centrum Innowacji WKTiR  w Katowicach "
Jacek Powałka (InPost, Warszawa) “Ludzie listów już nie piszą! Czyli jak radzić sobie z postępem technologicznym i trendami społecznymi świadcząc usługi od pokoleń. To e- or not to be!”
Krzysztof Wnęk (Prezes Zarządu, Dyrektor Projektu Miasteczko Multimedialne, Nowy Sącz) „Innowacja, czyli jak zrobić "coś" z "niczego"?"
Marek Szelągowski (dynamic Sp. z o.o., Warszawa) „Organizm, organizacja – proces“

Pozostałe prezentacje:

Marina Candi (Director, The Reykjavik University Centre for Research on Innovation and Entrepreneurship, Islandia) „Experience-based innovation: motives and outcomes“ [wykład w jęz. angielskim]
Piotr Jagiełło (dynamic Sp. z o.o., Warszawa) „Automatyzacja procesów kluczem do bycia innowacyjnym”
Bożena Lublińska-Kasprzak (Prezes Zarządu, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa) „Innowacyjność w biznesie – od inspiracji do sukcesu. Działania PARP na rzecz innowacyjności”
Marcin Mazur (Zespół Szkół nr. 6 im. Króla Jana III Sobieskiego, Jastrzębie Zdrój) „Komputerowe systemy wspomagające kreatywność na przykładzie Portalu Innowacyjnego Technika”
Tomasz Piwowarczyk (Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego, Masterlease, Warszawa) "Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing"
Maria Sidor (Dyrektor, Biblioteka WSB-NLU) „Serwisy Web 2.0 wspierające generowanie innowacji i nowej wiedzy“

 

III KONFERENCJA „KREATYWNOŚĆ JAKO ŹRÓDŁO INNOWACYJNOŚCI ” - 04.03.2011 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Jan Boratyński „Czy Polakom potrzebny jest TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zagadnień)?"
Michał Drożdż „Świadome zarządzanie wzornictwem w procesie tworzenia nowych produktów“
Anna Murdoch
„Zespoły międzykulturowe – konflikt źródłem kreatywności”
Tomasz Rudolf „5 lekcji z pamiętników ojców innowacji“

Pozostałe prezentacje:

Marta Brachowicz “Człowiek i jego bariery w myśleniu kreatywnym”
Aleksandra Chmielińska "Czy szczęście jest warunkiem kreatywności - koncepcje psychologii pozytywnej"
Tomasz Gołąb „Portal e-Kreator: pierwsza prezentacja“
Monika Modrzejewska-Świgulska „Krytyczne i potoczne koncepcje twórczości codziennej - przegląd stanowisk“
Anna Ujwary-Gil "Bisocjacje i trysocjacje,czyli jak powstają pomysły na innowacje"
Aleksandra Wodzyńska "Kreatywność - jak to się robi w Anglii?"
Wojciech Zawisz „Mindmapping w praktyce, czyli dlaczego warto wykorzystywać mapy myśli“

 

II KONFERENCJA „KOOPERACJA: MOCNY KAPITAŁ SPOŁECZNY SPRZYJA INNOWACYJNOŚCI" - 03.12.2010 r.

Program konferencji

Prezentacje zaproszonych mówców:

Adam Łomnicki "Altruizm i współpraca a idea doboru grupowego" 
Aleksander Moczała "Computer Aided Cooperation (CAC) - systemy wspomagania kooperacji i innowacji w procesach produkcji"
Agnieszka Rymsza
"Kapitał społeczny a przedsiębiorczosć społeczna"

Pozostałe prezentacje:

Michał Jasieński  "Budowanie sytuacji promujących kooperację"
Elwira Waszkiewicz "Coopetition, czyli kooperacja-konkurencja - idea realizowana w nowosądeckim MultiKlastrze"
Marek Rutkowski
"Efektywne kształtowanie relacji B2B w kanałach dystrybucji" 
Zbigniew Tokarski "Kooperacja zakazana – niedozwolone porozumienia antykonkurencyjne w Unii Europejskiej“

 

I KONFERENCJA „NARZĘDZIA INNOWACYJNOŚCI – TRENDY I ZASTOSOWANIA” - 11.06.2010 r.

Program konferencji

Krzysztof Pawłowski - prezentacja
Jan Kozłowski - prezentacja
Marianna Zaremba - prezentacja
Agnieszka Sito - prezentacja
Natalia Potoczek - prezentacja
Piotr Staliński - prezentacja


ZDJĘCIA: