Bezpłatne 2-semestralne Studium Podyplomowe Innowatyka

 
 

Rekrutacja


Rekrutacja na studium została zakończona.

Informacje dotyczące programu i terminów zajęć studium dostępne są tutaj