Warsztaty w firmach Inwazja Innowacji

 
 

Centrum Innowatyki oferuje bezpłatne warsztaty wyjazdowe w siedzibach firm na indywidualne zamówienia ze strony firm i innych instytucji w okresie od maja 2010 r. do grudnia 2011 r.

W trakcie warsztatów, skierowanych do średniego szczebla menedżerskiego oraz pracowników zespołów badawczo-rozwojowych, prezentowane są praktyczne sposoby stosowania różnych metod zarządzania innowacyjnością. Ponadto, podkreślane jest znaczenie rozwijania w firmie kultury organizacyjnej, która promuje kreatywne myślenie pracowników i kadry menedżerskiej. Podczas zajęć, słuchacze, pracujący pojedynczo lub w podgrupach, są aktywizowani do:

 • tworzenia haseł reklamowych wg metody słów losowych,
• analizowania charakteru swojej pracy dzięki metodzie „imaginization” (wg Garetha Morgana),
• analizowania wybranego produktu metodą pytań Osborna oraz metodą "podszywania się", czyli "zmieniania Ego"
• zgłaszania pomysłów podczas burzy mózgów według metody Gordona,
• poszukiwania nowatorskich rozwiązań według metody "wachlarza pomysłów"
• uczestniczenia w naradzie z zastosowaniem metody „6 myślących kapeluszy” według Edwarda de Bono.

Optymalna wielkość grupy uczestniczącej w zajęciach to 10-40 osób. Zajęcia prowadzą dr Michał Jasieński (koordynator merytoryczny projektu "Innowacja i Kooperacja") oraz mgr Magdalena Rzeźnik (opiekun Centrum Innowatyki).